Erillislaki on herättänyt vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kuitenkin useimmat vasta-argumentit ovat vain todisteita siitä, että pääsyy sille, ettei rikosilmoituksia tehdä, on kulttuurin pelko. Että ei vain tallota kenenkään varpaille ja ollaan suvaitsevaisia.

Pakkoavioliitto on taas ollut esillä viimeaikoina, kun oikeusministeriön pyynnöstä julkaistiin Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin laatima selvitys. "Selvityksen mukaan on useita syitä, joiden vuoksi rikokset eivät tule poliisin tietoon. Avioliittoon pakottaminen tapahtuu tyypillisesti läheis- tai luottamussuhteessa. Kynnys tehdä...

Nykyisessä yhteiskunnassamme ihmisten kahtiajako näkyy jatkuvasti selvemmin. Uutisissa ja julkisissa keskusteluissa ajankohtaiset aiheet herättävät ihmisissä voimakkaita reaktioita; reaktioita erityisesti eriävään mielipiteeseen omaan verrattuna. Monet tuntuvat kiinnittyvän omaan näkökulmaansa ja toisen puolen käännyttämiseen niin tiukasti, ettei...

Ensimmäisenä herää kysymys, kuka määrittelee asemaasi, yhteiskunta vai yhteisö? Sosiaalinen vai taloudellinen? Vai määrittääkö sen kenties vallitseva tila yhteiskunnassa ja medioissa?