Tiedote

22.07.2020

Viime aikoina tietoomme on tullut useilta yhteistyökumppaneilta, päättäjiltä, toimittajilta sekä yhteisön sisältä, että heitä on lähestytty yhteydenotoilla, jotka ovat pitäneet sisällään järjestöömme ja työhömme kohdistuvaa aggressiivista kommentointia, mustamaalaamista sekä asiantuntijuuden vähättelyä. Yhteydenotot ovat olleet hyvin johdonmukaisia...

Viimeaikoina koronan myötä ollaan käyty keskustelua etäopiskelun hyvistä ja huonoista puolista laajasti eri foorumeilla. Haluamme nostaa esiin ne huolestuttavimmat seuraukset maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta. Niistä hälyttävimmät ovat lastensuojelun näkökulmasta joidenkin lasten jääminen kouluvalvonnan ja sitä kautta turvaverkon ulkopuolelle....

Kansainvälisenä tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM) vastaisena päivänä haluamme ottaa kantaa Suomen tämänhetkiseen silpomisen vastaiseen lainsäädäntöön. Pidämme välttämättömänä silpomisen ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä silpomisen kriminalisointia joko erillislaiksi tai omaksi rikosnimikkeekseen. Nykyinen laki, jossa silpominen sisällytetään...

Muistan vuosia sitten kun äitini ja hänen kaverinsa kauhistelivat erään yhteisössämme tunnetun perheen tytärtä, joka tuli raskaaksi ilman avioliittoa. Useat rouvat pohtivat huolestuneesti sen johtuneen siitä, että tyttöä ei ollut ehkä silvottu. Minut on silvottu lapsena jo ennen kuin tulimme Suomeen ja minusta oli järkyttävää, että siitä puhuttiin...