Viime aikoina julkiseen keskusteluun on jälleen noussut terrorismi ja väkivaltainen islamilainen ekstremismi. Suomeen Al-Holista palanneiden naisten myötä keskustelu on kääntynyt myös lapsiin ja ääri-ideologian opettamiseen suomalaisille lapsille. Radikalisoituminen ja terrorismikytkökset ovat Suomessa puheenaiheina haastavia, sillä...

Länsimaalaisessa mediassa, mukaan lukien Suomessa, törmää säännöllisesti artikkeleihin, joissa kirjoitetaan ihannoiden niin sanotuista valkoisista pelastajista. Räikeitä esimerkkejä on useita. Useat suuret suomalaiset lehdet ovat kirjoittaneet suomalaistytöstä, joka 18-vuotiaana matkusti Keniaan, päätti ryhtyä vastoin paikallisia adoptiolakeja...

Tiedote

22.07.2020

Viime aikoina tietoomme on tullut useilta yhteistyökumppaneilta, päättäjiltä, toimittajilta sekä yhteisön sisältä, että heitä on lähestytty yhteydenotoilla, jotka ovat pitäneet sisällään järjestöömme ja työhömme kohdistuvaa aggressiivista kommentointia, mustamaalaamista sekä asiantuntijuuden vähättelyä. Yhteydenotot ovat olleet hyvin johdonmukaisia...

Viimeaikoina koronan myötä ollaan käyty keskustelua etäopiskelun hyvistä ja huonoista puolista laajasti eri foorumeilla. Haluamme nostaa esiin ne huolestuttavimmat seuraukset maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta. Niistä hälyttävimmät ovat lastensuojelun näkökulmasta joidenkin lasten jääminen kouluvalvonnan ja sitä kautta turvaverkon ulkopuolelle....

Kansainvälisenä tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM) vastaisena päivänä haluamme ottaa kantaa Suomen tämänhetkiseen silpomisen vastaiseen lainsäädäntöön. Pidämme välttämättömänä silpomisen ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä silpomisen kriminalisointia joko erillislaiksi tai omaksi rikosnimikkeekseen. Nykyinen laki, jossa silpominen sisällytetään...