Hunnuttaminen ei edusta eurooppalaisia arvoja – kieltäminen vielä vähemmän.

10.08.2019

Hollannissa elokuun alussa voimaan astunut uusi lainsäädäntö kieltää kasvojen peittämisen julkisissa rakennuksissa ja julkisessa liikenteessä. Käytännössä burkakieltona paremmin tunnettu uusi lainsäädäntö kieltää musliminaisilta kasvojen peittävien huivien käytön, mikä on nostanut musliminaisten pukeutumisen julkisen keskustelun aiheeksi jälleen myös Suomessa. Keskustelun viimeisin esiintulo on Puheenaihe.fi-sivustolla julkaistu kannanotto, jossa tekstin kirjoittaneet Tawasoli, Huuki ja Sohrabi esittävät musliminaisten huivin käytön eurooppalaisten arvojen vastaisena yksilönhallintana.

Kannanotossaan Tawasoli, Huuki ja Sohrabi yhtyvät Suomessa tasa-arvon ja yksilönvapauden nimissä eteenpäin pyrkivään huivikieltorintamaan, jonka nimellisenä tavoitteena on rikkoa naisten vapautta rajoittava sosiaalinen kontrolli. Tekstillään kirjoittajat asettavat huivin käytön yksinkertaistettuun ennakkoluulojen käsittelyä helpottavaan lokeroon, joka estää meitä näkemästä musliminaisten pukeutumiseen liittyvää monimuotoisuutta.

Itsensä peittäminen on monelle musliminaiselle vilpitön halu toteuttaa ja näyttää omistautumistaan uskonnolleen ja arvomaailmalleen. Vapaaehtoinen pukeutuminen peittävään huiviin on heidän oikeutensa, josta heidän ei tarvitse kokea syyllisyyttä. Tawasolin, Huukin ja Sohrabin vaatima huiviin pukeutumisen kieltäminen siirtää kontrolloivan tahon vain normiston toiseen ääripäähän eikä todellisuudessa edistä eurooppalaisten arvojen mukaista naisten yksilönvapautta säädellä omia rajojaan, tahtoaan ja pukeutumistaan. Luomalla naisille lisää pukeutumissääntöjä astumme samaan patriarkaaliseen kuoppaan, josta Tawasoli, Huuki ja Sohrabi haluavat nousta.

Naisen asema ja yksilönvapaus vahvistuvat koulutuksen, yhteisön sisäisten ja ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden sekä oman henkilökohtaisen itsenäisyyden kokemuksen kautta. Naiseuden rakentaminen on paljon syvempi prosessi, kuin pelkkä pukeutumisnormiston säätäminen katsojan silmää miellyttäväksi. Eurooppalaisten arvojen mukainen naiseus toteutuu silloin, kun naiset haluavat, saavat ja uskaltavat pukeutua juuri kuten haluavat - oli se sitten itsensä paljastaen tai peittäen.