Identiteetti eri arvojen ristitulessa

22.09.2017

Nykyisessä yhteiskunnassamme ihmisten kahtiajako näkyy jatkuvasti selvemmin. Uutisissa ja julkisissa keskusteluissa ajankohtaiset aiheet herättävät ihmisissä voimakkaita reaktioita; reaktioita erityisesti eriävään mielipiteeseen omaan verrattuna. Monet tuntuvat kiinnittyvän omaan näkökulmaansa ja toisen puolen käännyttämiseen niin tiukasti, ettei tulla ajatelleeksi, että samalla kun omia ajatuksia toitotetaan pohtimatta vastakkaisten näkemysten taustalla olevia perusteluita, oma käsitys aiheesta saattaa jäädä hyvinkin suppeaksi. Keskustelu kääntyy väittelyksi ja mielipiteitä aiheesta ja aiheen vierestä sinkoillaan puolin ja toisin samalla unohtaen miten keskittyä miettimään ratkaisuja. Kärsijöitä ovat muiden muassa toisen sukupolven maahanmuuttajat, joiden haasteet niputetaan samoiksi kuin joiden kanssa heidän vanhempansa joutuvat kamppailemaan. Heidän tilanteensa on kuitenkin aivan erilainen ja se tulisi ottaa huomioon mietittäessä millaisia palveluita maahanmuuttajille kehitetään. He ovat niitä, jotka joutuvat tasapainoilemaan näiden kahtaalta tulevien arvojen, mielipiteiden ja tapojen välillä. Nuorille luodaan paineita muokata sekä tietynlainen Suomi-identiteetti että vanhempien kulttuuriin perustuva identiteetti. Samanaikaisesti, kun nuoret ovat muutenkin haavoittuvassa iässä murrosiän muutosten ja oman minän hakemisen takia, joutuvat he ehkä kamppailemaan identiteettikriisin kourissa sekä luovimaan vanhempien, koulun ja kaveripiirin odotusten keskellä. Odotusten, jotka saattavat erota varsin merkittävästikin keskenään.

Tähän mennessä kotouttamiseen käytetyt keinot ovat tulleet vahvasti ulkopuolelta ja niiden tehottomuus näkyy yhä edelleen maahanmuuttajataustaisten moninaisissa haasteissa sopeutua yhteiskuntaan yhteisöjen ulkopuolella. Nykyiseen käsitykseen suvaitsevaisuudesta voi liittyä varjopuolina yhteisöjen sisällä näkyvät puutteet ihmisoikeuksissa ihmisten tietämättömyyden takia. Fenix Helsinki ry haluaa olla mukana luomassa uutta toimivampaa mallia tuoda erityisesti toisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Fenix Helsinki ry on myös yhdistys, jossa yhteisöjen jäsenet voivat tuoda näkemiään epäkohtia julkisuuteen, ilman pelkoa, että he joutuisivat tuomituksi yhteisöjensä sekä yhteiskunnan sisällä. Ensisijaisena päämääränä on halu luoda Suomeen yhtenäinen yhteiskunta, jonka kaikki voivat tuntea omakseen, ilman rinnakkaisyhteisöjä. Sillä voimme varmistaa, että Suomessa on jokaisella samat perusoikeudet ja lait riippumatta taustoista. Kouluttautuneiden maahanmuuttajataustaisten pitää olla keskeisessä asemassa ratkaisumallien luomisessa ja mahdollisten haasteiden esiin tuomisessa niin yhteisöjen sisältä että yhteiskunnasta. Kun ongelmakohdat tuodaan esiin itse yhteisöistä, on niihin myös helpompi puuttua ja se on yhdistyksemme perimmäisin tarkoitus.

Yst.terv. Ujuni Ahmed, Fenix Helsinki ry:n puheenjohtaja