KANNANOTTO: Tyttöjen sukuelinten silpominen on kriminalisoitava erikseen Suomessa.

06.02.2020

Kansainvälisenä tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM) vastaisena päivänä haluamme ottaa kantaa Suomen tämänhetkiseen silpomisen vastaiseen lainsäädäntöön. Pidämme välttämättömänä silpomisen ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä silpomisen kriminalisointia joko erillislaiksi tai omaksi rikosnimikkeekseen. Nykyinen laki, jossa silpominen sisällytetään törkeän pahoinpitelyn rikosnimikkeen alle ei ole ollut riittävä.

Pahoinpitely silpomisen rikosnimikkeenä jättää tulkinnanvaraa, sillä silpomista ei nähdä pahoinpitelynä. Perinnettä harjoittaviin tämä tulkinnanvara jättää vaarallisen aukon erityisesti kun ottaa huomioon ammattilaisten keskuudessa olevan vaikeuden ottaa aihe puheeksi. Tyttöjen sukuelinten silpominen on vahva ja vanha perinne, joka vaatii kulttuurillista sekä uskonnollista argumentointia, vaikka sitä esiintyy yli kulttuuri- ja uskontorajojen. Selkeän lainsäädännön myötä jäisi tarve argumenttiosaamisesta pois, sillä perinne on sellaisenaan, kaikkine tyyppeineen kielletty eikä tulkinnanvaraa olisi. On huomionarvoista ymmärtää, kuinka tärkeää juuri kaikkien silpomisen eri muotojen kieltäminen on, sillä kaikkia muotoja, kuten "sunnaa", ei nähdä lainkaan silpomisena.

Ammattilaisten keskuudessa on ollut epäilyksiä jo vuosia siitä, että Suomessa syntyneet ovat joutuneet silpomisen uhriksi. Kuitenkin samalla heillä on myös epävarmuutta ja pelkoa leimautua rasistiksi ottaessaan aiheen puheeksi. Tämä epävarmuus sekä pelko hidastavat silpomisen ennaltaehkäisyä, puuttumista sekä jälkiseurannan toteutumista. Erillislaki tai oma rikosnimike antavat yksittäiselle työntekijälle varmuuden puuttua ja poissulkea mahdollista uhkaa ilman leimautumista.

Tyttöjen sukuelinten silpominen loukkaa räikeästi ihmis- ja itemääräämisoikeutta. Tyttöjen sukuelinten silpominen on sukupuolittunutta väkivaltaa, jonka pyrkimys on rajata tyttölapsen seksuaalioikeutta hyvin varhaisessa vaiheessa, jopa vauvana. Tyttöjen sukuelinten silpomisella on vahva yhteys pakkoavioliittoon ja se kasvattaa tyttöjä epäarvoiseen asemaan. Tämä taas vaikuttaa vahvasti siihen, millainen maailmankuva ja identiteetti tytölle muodostuu. Suomessa tämä näkökulma jää usein terveysriskien varjoon, vaikka silpomisen tuomat ongelmat ovat monisyisiä ja niitä pitäisi myös tarkastella moniulotteisesti.

Olemme samaa mieltä, että vahvin ennaltaehkäisy tyttöjen sukuelinten silpomiseen on tiedottaminen perinteen haitallisuudesta. Silpomista kieltävä erillislaki on vahva ja tärkeä työkalu ruohonjuuritason työssä, mikä tuo perinteen vakavuuden esille riittävällä tavalla. Emme saa sivuuttaa lainsäädännön ja rikoslain pykälien ennaltaestäviä vaikutuksia.

Suomen pitää yhteiskuntana osoittaa selkeästi vähintään rikoslailla, miten yhteiskunta suhtautuu tyttöjen sukuelinten silpomiseen. Suomen velvollisuus on osallistua tiedotukseen yhteiskuntana, mitä myös tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työ vaatii.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet:

Jan Vapaavuori, Helsingin pormestari (kok.)

Equality Now

Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja (vihr.)

Satu Hassi, kansanedustaja (vihr.)

Eva Biadeut, kansanedustaja (rkp.)

Hussein Al-Taee, kansanedustaja (sdp.)

Ben Zyskowicz, kansanedustaja (kok.)

Pauli Kiuru, kansanedustaja (kok.)

Sofia Vikman, kansanedustaja (kok.)

Saara-Sofia Siren, kansanedustajat (kok.)

Terhi Koulumies, kansanedustaja (kok.)

Elina Lepomäki, kansanedustaja (kok.)

Päivi Räsänen, kansanedustaja (kd.)

Mari Rantanen, kansanedustaja (ps.)

Tom Packalen, kansanedustaja (ps.)

Muhis Azizi, kaupunginvaltuutettu (kok.)

Zahra Karimy, ihmisoikeusaktivisti, journalisti, juontaja

Eva Tawasoli

Katja Mannerström

Teija Makkonen

We Encourage

Demarinaiset

Miehet ry

Eurooppanaiset ry

Ensi- ja turvakotien liitto ry

Pääkaupungin Turvakoti ry

Irak Naisten Yhdistys ry

African Care ry

African and African-Europeans ry, AFAES

HEED Association Finland ry

Loisto setlementti ry


Kannotto julkaistiin tänään 6.2.2020 kansainvälisenä tyttöjen silpomisen vastaisena päivänä.