Sinäkö suomalainen? -paneelikeskustelu

15.03.2017

Yhä useammalle toisen sukupolven tai täällä varttuneelle maahanmuuttajalle Suomi on ainoa kotimaa. Samalla he ovat perineet osittain vanhemmiltaan näiden kulttuuriperimän, vaikka monelle vanhempien kotimaa on täysin vieras. Viime aikoina on todella voimakkaasti nostettu esille vastakkainasettelua ulkoisten piirteiden takia, mikä on omalta osaltaan vain vaikeuttanut identiteetin määrittämistä.

Edellä mainitun valossa herää seuraavia kysymyksiä, mikä määrittää suomalaisuuden? Mihin tämä lokeroiminen asettaa toisen sukupolven maahanmuuttajan? Onko sillä mitään merkitystä, mistä tietty henkilö tai hänen vanhempansa on kotoisin? Miksi tämä merkitsee usein monelle niin paljon? Miten toisen sukupolven maahanmuuttajien identiteettiongelmia on tähän asti pyritty määrittelemään? Miten nämä ongelmat näyttäytyvät nuorten käytöksessä ja ajatusmaailmassa? Miten näitä ongelmia tulisi käsitellä tai torjua?

Päätimme järjestää paneelikeskustelun näiden kysymysten tiimoilta.
Kokonaiskuvan hahmottamiseksi on oleellista, että keskusteluun osallistuu henkilöitä mahdollisimman laaja-alaisesti ja sen vuoksi olemme kutsuneet panelisteiksi sekä kokemusasiantuntijan että eri taustojen ja ideologioiden kautta tarkastelevia keskustelijoita. Uskomme, että dialogin käyminen eri tulokulmista tulevien ihmisten kanssa on tärkeää ennakkoluulojen rikkomisessa.
Näiden ajatusten pohjalta olemme valinneet seuraavat panelistit keskusteluun juontajan johdolla:

Liina Tiusanen (keskustanuorten vpj)
Anter Yasa (PS, kansalaisaktivisti)
Asiya Cirro (Maahanmuuttaja ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, kokemusaasiantuntija)
Teemu Metsäpelto (Ennalta estävä toiminto, Poliisi)
Jukka Ketonen (Finnish Defence League ry)
Abdirahim Sufi (Nuoriso-ohjaaja)

Yllätys panelisti

Edit: Fenix Helsinki ry kiittää kovasti panelisteja ja yleisöä antoisasta, reilusta ja kehittävästä keskustelusta. Yleisö oli aktiivinen ja aika loppui valitettavasti kesken. Vaikka kaikki kaikki eivät olleet samaa mieltä kaikeasta niin ääneen tuli sanottua että tämänkaltaiselle keskustelutilaisuudelle on tarvetta. Kiitämme ja kumarramme. Ensi kertaan!