Tiedote

22.07.2020

Viime aikoina tietoomme on tullut useilta yhteistyökumppaneilta, päättäjiltä, toimittajilta sekä yhteisön sisältä, että heitä on lähestytty yhteydenotoilla, jotka ovat pitäneet sisällään järjestöömme ja työhömme kohdistuvaa aggressiivista kommentointia, mustamaalaamista sekä asiantuntijuuden vähättelyä. Yhteydenotot ovat olleet hyvin johdonmukaisia ja viittaavat henkilöön menevään maalittamiseen.

Kuten olemme aikaisemminkin painottaneet, yksittäisten jäsentemme kieli- tai kulttuuritausta ei sellaisenaan edusta järjestömme kohderyhmää tai sanomaa, vaan teemme työtä sukupuolesta, ihonväristä, etnisestä taustasta, poliittisesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta sekä uskonnosta riippumattomasti meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Järjestöllämme on hallituksensa määrittelemä visio, strategia ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat, joiden perusteella toimintaamme toteutetaan. Järjestömme kehittää toimintaansa näiden raamien mukaisesti ja käyttää hyödykseen sellaisen palautteen, joka tukee näissä kolmessa määriteltyjä tavoitteita.

Järjestömme ei ota vastaan painostusta, epävirallisia vaatimuksia, halventamista tai muuta negatiivista vaikuttamista. CHallitus

Fenix Helsinki ry