Toistaako Suomi samoja virheitä kotouttamisessa, odottaen parempia tuloksia? 

05.09.2019

"Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat muuttaneet maahan eri syistä - jokaisen muuton taustalla on oma tarinansa. Yksi syy oli yli muiden: perhe, seurustelu ja rakkaus. Pakolaisuus oli taustalla joka kymmenennellä." (Tilastokeskus)

Suurin osa Suomeen tulevista pakolaisista tulee sisällis-sodista. He tulevat maista kuten Afganistanista, Irakista, Somaliasta, Syyriasta ja viime aikoina Jemenistä. On tärkeetä kysyä, miksi henkilö on lähtenyt kotimaastaan ja mitkä asiat vaikuttivat hänen lähtöönsä sekä miten ne asiat tai syyt voivat edelleen vaikuttaa Suomessa.

Mielestäni on tärkeää, että maahanmuuton tärkein syy, lähtö omasta maasta huomioitaisiin kotoutumisessa. On huomioitava sisällis-sodan vaikutus nuoriin ja yhteisöihin diasporassa. Maiden sisäiset konfliktit, kuten sisällis-sodat ovat edelleen ajankohtaisia. Konfliktien huomioiminen edistäisi sekä Suomen turvallisuutta että edesauttaisi myös nuorten kotoutumista Suomessa. Meidän täytyy miettiä, miten varmistamme, että uuden opitun asian liittäminen vanhaan kokemukseen ei aiheuttaisi ristiriitoja ja näin edistäisi syrjäytymistä. Lisäksi on varmistettava, ettei Suomeen synny kuppikuntia, jotka ajavat entisen kotimaan politiikkaa, joka puolestaan edesauttaisi nuorten syrjäytymistä ja edistäisi eriarvoisuutta.

Suomessa ei ole sellaista yhtenäistä, tietyn kielistä ryhmää tai yhteisöä, jolla olisi johtaja ylläpitämässä kuria. Se on viranomaistyötä, jonka tehtävänä on aina suojaa kansalaisia varsinkin lapsia. Emme voi asettaa kansalaisia eri asemaan taustansa vuoksi. On myös täysin absurdi väite, että ainoastaan saamattomat maahanmuuttajataustaiset ja suomalaisia inhoavat henkilöt valittavat syrjinnästä ja rasismista. Suomessa rasismia kohtaavat eniten he, jotka ovat aktiivisia ja haluavat tehdä osansa Suomen eteen. Rikolliset kohtaavat syrjintää huomattavasti harvemmin, vaikka he elättävät itsensä muiden varoilla.

"Suomen vahvuus on yksilöiden Yhdenvertaisuus. Se tarkoittaa samoja oikeuksia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia kaikille ihmisille."(Social Progress Index (SPI) 2018)

Moni viranomainen toistaa samoja virheitä vuodesta toiseen odottaen eri tuloksia. Viranomaisten, päättäjien ja maahanmuuttajien parissa toimivien pitää päästä siitä oletuksesta, että kaikki, jotka tulevat samoista maista tulevat myös toimeen Suomessa, koska omaavat saman kulttuurin tai kielitaustan. Kohtaamani viranomaisten ja perheiden toiveet, huolet ja odotukset ovat korkealla ja tarve puhaltaa yhteen hiileen on vielä korkeampi. On tärkeää myös pohtia keiden asiantuntemukseen me voimme luottaa ja miten reagoimme esiin nostettuihin ilmiöihin sekä keitä me tuemme ja keitä me hiljennämme.

Kunnanpalveluihin voisimme lisätä eritaustaisia ja -kielisiä työntekijöitä eikä luoda erillisiä ainoastaan maahanmuuttajataustaisille tarkoittuja hankkeita, sellaiset toimet vahvistavat eriarvoisuutta ja lisäävät yhteiskunnasta eriytymistä. On toivottua, että tulevaisuudessa maahanmuuttajataustaisille tarkoitetut hankkeet keskitettäisiin vastaamaan todellisia haasteita sekä uusien tulokkaiden että pitkään asuneiden kotoutumiseksi.Vierailija blogistimme  on monikulttuurisen nuorisotyön ammattilainen joka omaa vuosien kokemus viranomaisten ja eri yhteisöjen kanssa työskentelmisestä. 

Mahad Sheikh Musse