Turvallinen ja avoin keskusteluilmapiiri luo pohjan positiiviselle muutokselle

02.09.2019

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen koskettaa meitä kaikkia. Puhumme asioista, jotka herättävät vahvoja tunteita. Puhumme asioista, joista monet eivät uskalla tai halua puhua. Puhumme asioista, joiden olemassa olon monet haluavat kieltää. Puhumme asioista, jotka ovat kipeitä ja tuskallisia. Puhumme asioista, jotka koskettavat meistä monia kieli- ja kulttuuritaustaamme katsomatta.

Kaiken tämän takana on kokemuksemme todellisuudesta, jota kohtaamme päivittäin jokapäiväisessä elämässämme. Se on meille arkipäivää eikä siihen tule muutosta ilman vahvaa yhtenäistä halua tehdä maailmasta parempaa paikkaa. Jos emme haasta lukkiutuneita rakenteita yhteiskunnassa, yhteisöissä emmekä yksilötasolla, muutosta ei tapahdu. Jos kuljemme kyseenalaistamatta meille näytettyyn suuntaan, saatamme astua harhaan.

Vuorovaikutuksen kautta löydämme yhteisen suunnan, mutta myös vaikeista asioista tulee voida puhua ilman leimaamista. Keskustelun tulee pohjautua keskinäiselle kunnioitukselle ja vapaudelle olla asioista eri mieltä. Järjestömme ei ota vastaan painostusta, epävirallisia vaatimuksia, halventamista tai muuta negatiivista vaikuttamista. Emme myöskään hyväksy sanomamme tai tavoitteidemme väärinkäyttöä.

Fenix Helsinki on asiantuntijaverkosto, joka osallistuu järjestönä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yksittäisten jäsentensä kieli- tai kulttuuritaustaan katsomatta. Yksittäisten jäsentemme kieli- tai kulttuuritausta ei sellaisenaan edusta järjestömme kohderyhmää tai sanomaa, vaan teemme työtä sukupuolesta, ihonväristä, etnisestä taustasta, poliittisesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta sekä uskonnosta riippumattomasti meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi. Fenix Helsinki ei kohdista toimintaansa yksittäisiin maahanmuuttajayhteisöihin, vaan pyrkii muuttamaan negatiivisia ilmiöitä yhteiskunnallisella tasolla riippumatta ilmiön kieli- ja kulttuuritaustasta.

Järjestömme vahvuus perustuu vankkumattomaan yhteiseen haluun tehdä maailmasta parempi paikka. Yksittäisten jäseniemme yhteisestä asiantuntijuudesta kasvaa yksi yhteinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka sanomaa kannamme yhtenä vankkumattomana järjestönä eteenpäin.


Mahmud Daham

Hallituksen puheenjohtaja

Fenix Helsinki ry