Maahanmuuttajanaisten tasa-arvon kehittämishanke (MNTA)

Fenix Helsinki ry:n MNTA-hanke kouluttaa maahanmuuttajanaisiin kohdistuvasta erilaisista kulttuurisidonnaisista väkivallan muodoista sekä niiden erityispiireistä ja moninaisuudesta. Hanke pyrkii kehittämään maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja turvallisuutta tukevien palvelumuotojen vaikuttavuutta ja laatua. Tavoitteena on korjata ihmisoikeuksiin ja terveyteen liittyviä vääristymiä sekä lisätä maahanmuuttajayhteisöissä elävien ja työskentelevien tietoisuutta yksilöiden seksuaalioikeuksista.

MNTA-hankeen koulutukset kohdistetaan erityisesti maahanmuuttajanaisiin huomioiden kokonaisvaltaisesti perhe sekä ympäristö, jossa yksilö elää. Pyrimme yhdessä kartoittamaan erilaisia käsityksiä olemassa olevista tukipalveluista väkivaltapauksissa. Tämän lisäksi pyrimme ymmärtämään, tukemaan ja kouluttamaan myös miehiä, auktoriteettiasemassa olevia henkilöitä sekä uskonjohtajia.

Työmuotonamme on vahva ymmärrys ja lähestymistapa huomioiden yksilön lähtökohdat sekä hänen ympäristönsä. Samalla toimimme ihmisoikeuksia ja Suomen lainsäädäntöä kunnioittaen kouluttajiemme asiantuntijuuteen sekä kieli- ja kulttuuritaustaan nojaten. 

MNTA-hankkeen työntekijät tekevät yhdessä tiiviisti töitä eri oppilaitosten, viranomaisten, väkivaltatyötä tekevien viranomaisten sekä kolmannen sektorin kanssa. Hanketta johdetaan moniammatillisen työryhmän ammattitaidolla, jossa panostaan antavat myös eri uskonjohtajat sekä yhteisöjen aktiivijäsenet. 


Lisätietoa hankkeesta:

Hankepäällikkö, Ujuni Ahmed

Hanketyöntekijä, Emmi Ylispangar
 

MNTA-hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.