• Pyrimme toiminnallamme rikkomaan yhteiskunnan eri yhteisöjen välille muodostuneita muureja. 

  • Haluamme luoda vapaan foorumin jossa jokainen voi tuoda esille omat näkemyksenä kritiikkiä pelkäämättä. Toiminnan pääasialliset intressit ovat maahanmuuttajien (painotuksena toisen sukupolven maahanmuuttajat) erinevät ongelmat. 

  • Koemme, että tarkoituksenmukaiset välineet jolla muutosta saadaan aikaan on avoin dialogi, kuunteleminen ja näiden pohjalta eri ratkaisumallien luominen. 
  • Haluamme painottaa, että Fenix on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Vaikka väistämättömästi toiminnan kohteena on käsitellä poliittisesti, uskonnollisesti ja kulttuurillisesti latautuneita aiheita, takaamme, että Fenixin toimijat pyrkivät toimimaan ennakkoluulottomasti ja objektiivisesti.