Toimintamme

Vuonna 2017 perustettu järjestömme pyrkii haastamaan yhteiskunnallisia rakenteita laaja-alaiseen ajatteluun julkisen keskustelun, erilaisten tutkimusten, artikkeleiden sekä seminaarien muodossa. Uskomme avoimen ja suorapuheisen keskustelun kautta saavutettavaan positiiviseen muutokseen. Järjestömme hallitus luo toiminnallemme suuntaviivat, jotka järjestömme toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori jalkauttavat käytännöntoimintaan erilaisten julkaisuiden, koulutusten ja hankkeiden kautta. Järjestömme tuottaa keskustelun tueksi myös erilaisia selvityksiä maahanmuuttajayhteisöihin liittyvistä ilmiöistä ja pyrkii vaikuttamaan niissä esiin nousseisiin negatiivisiin tekijöihin.

 Järjestömme käytännöntyöstä vastaavat:

Ujuni Ahmed

Toiminnanjohtaja

ujuni@fenixhelsinki.com

Emmi Ylispangar

Järjestökoordinaattori

ylispangar.emmi@fenixhelsinki.com


Koulutus- ja konsultaatiopalvelut

Järjestömme kouluttaa ja konsultoi maahanmuuttotaustaisiin suomalaisiin liittyvissä ilmiöissä korkeakouluja, viranomaisia ja kolmannen sektorin toimijoita. Järjestöllämme on  laaja kouluttaja- ja asiantuntijaverkosto, jonka koulutus- ja konsultaatiopalvelut keskittyvät seuraaviin aihealueisiin:

Maahanmuuttajanaisten ja
-tyttöjen ihmisoikeudet

Naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutuminen maahanmuuttajayhteisöissä ja sen ulkopuolella.

FGM

Suomessa ja ulkomailla tapahtuva tyttöjen sukuelinten silpominen.

Maahanmuuttajayhteisöjen rakenteet

Maahanmuuttajayhteisöjen rakenteet, vallankäyttö ja kunniakulttuuri.

Monikulttuurinen nuorisotyö

Maahanmuuttajataustaisiin lapsiin ja nuoriin liittyvät erityispiirteet koulu-, työ- ja vapaa-ajan ympäristöissä.

Yhteisölähtöinen sosiaalityö

Maahanmuuttajayhteisöissä tehtävän sosiaali- ja hyvinvointityön erityispiirteet monikulttuurisesta näkökulmasta.

Väkivaltaiset ääri-ideologiat

Ääriajattelun kuten äärioikeistolaisen ja jihadismin anatomia sekä sen ennaltaehkäisy.